woensdag 7 maart 2012

Vrouwendag en de loonkloofIk weet niet wat ik er over moet denken, over vrouwendag. Elke vorm van discriminatie is moreel onaanvaardbaar en vanuit een economisch standpunt contraproductief. Zo is het verschil in vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur bijzonder groot. Dit is onaanvaardbaar indien dit het product is van discriminatiemechnismen. Dat vrouwen daarenboven ook nog zoveel minder zouden verdienen voor dezelfde job dan mannen, is ook onaanvaardbaar.

Maar ik heb grote vragen bij de cijfers rond de loonkloof die nu circuleren: 17% verschil in loon tussen mannen en vrouwen voor dezelfde job? Dat is gigantisch veel meer dan de cijfers die hierover normaal circuleren. Daarom ben ik speciaal ter ere van deze blog even dieper in de cijfers gaan duiken. En het resultaat is dat de cijfers die nu circuleren gewoonweg misleidend zijn. Ik tracht het hieronder even uit te leggen.

Globaal gezien verdienen mannen ca 20% meer dan vrouwen, zo wijzen de meeste studies uit. Maar dan is er geen rekening gehouden met het feit dat mannen in andere sectoren werken, dat ze meer voltijds werken, dat ze andere functies hebben in hetzelfde bedrijf, dat ze jonger zijn (grote aantallen (hogeropgeleide) vrouwen op de arbeidsmarkt is een relatief nieuw fenomeen), etc. Dat zijn natuurlijk belangrijke factoren: Als ik bijvoorbeeld voltijds werk en u halftijds, is het maar logisch dat ik meer verdien, volledig los van het feit welk geslacht we hebben. Doordat vrouwen meer deeltijds werken in minder goed betalende functies in minder goed betalende sectoren, komen we aan een loonsverschil van 20%. Dat heeft op zich niets te maken met discriminatie door werkgevers, wel met een verschil in keuzen tussen mannen en vrouwen. Maar dat is een gans andere discussie.

Statistisch gezien kan je de invloed van de deeltijds arbeid, functieniveau, opleidingsniveau, etc. wegfilteren. Dan kom je volgens verschillende studies uit op een loonsverschil tussen de 4.5 en 8 % (vandaag in de morgen staat 11,5%, maar de bron en de methodiek van deze studie kan ik niet achterhalen). Ook dat is nog een groot verschil, maar van een heel andere orde dan 17%. Daarenboven is het niet duidelijk waar de 4.5 tot 8% vandaan komt. Over de verschillende cijfers over de loonkloof stellen we vast dat in de priv├ęsector de verschillen groter zijn dan in de publieke sector. Dat kan te maken hebben met discriminatoire mechanismen. Dat kan ook een methodologische kwestie zijn. Als we spreken over 'kaderleden', worden dan HR en financieel directeurs in dezelfde groep gestopt? Het is niet ongewoon dat de ene een ander loon krijgt dan de andere, los van het geslacht. Of is er toch op dit niveau gecontroleerd voor storende variabelen?

In de publieke sector, waar de barema's en functieniveaus veel duidelijker zijn, merken we dat statutaire vrouwen iets meer verdienen dan mannen voor hetzelfde loon. Het is niet duidelijk of dit te maken heeft methodologische correctheid dan wel of hier effectief niet gediscrimineerd wordt.

Dit lijkt me een veel genuanceerder beeld dat nog steeds niet onverdeeld positief is op het gebied van sexegelijkheid.

Gelukkige vrouwendag voor de rest.

Geen opmerkingen: