dinsdag 31 januari 2012

De schaam van België
Bussen. Autocars. Het is een schaars goed.

Ik herinner me nog zeer goed de discussie vorig jaar tussen een aantal eerwaarde ministers over wie zou kunnen zorgen voor de bussen die asielzoekers van Brussel naar de leegstaande kazernes te lande zou kunnen brengen. Daklozen genoeg, asielzoekers genoeg en opvangplaatsen in kazernes genoeg. Maar wie zou instaan voor de bussen? Wie o wie zou de moeilijke, zware taak op zich nemen een aantal autocarbedrijven te bellen om bussen te regelen? Ministerieel debat. Ruzie tussen excellenties zelfs. Wiens beleidsverantwoordelijkheid behoort dit toe? Een zware dobber.

Kindjes, wacht nog even in de kou. We zijn nog aan het nadenken over wie deze bussen moet regelen.

Ook deze winter lijkt de staatssecretaris asielzoekers genoeg te hebben. Ook opvangplaatsen zijn beschikbaar. Maar alweer dient de laatste, moeilijkste horde te worden genomen: Wie o wie vindt de bussen?

Je kan het mevrouw De Block. Ik geloof in u. Raap al uw verstand en moed bijeen. Laat u niet afleiden en 'grab that phone'. Bel autocarfirma's alsof uw leven er van af hangt.

Tip: 1207 is zeer interessant als je graag een telefoonnummer van een busfirma uit de buurt wil. U heeft misschien nog geen smartphone.

Dat in de Europese hoofdstad mensen de nacht op straat moeten doorbrengen bij temperaturen van minder dan -10°, zou niemand onberoerd mogen laten, of je nu een eerder linkse of eerder rechtse politieke oriëntatie hebt. In 2009 schreef ik al blogje over de asielzoekers in Brussel. Ondertussen is er nog niets gebeurd om dit probleem op te lossen. Men heeft nog niet eens een noodplan.

Ik voel plaatsvervangende schaamte voor dit totale gebrek aan competentie. En kom nu niet uitleggen dat het complex is, dat er structurele oplossingen moeten komen, dat er een probleem is van bevoegdheidsverdeling, etc. Ik weet dat wel. Maar nu, 10 nachten per jaar, moet er noodopvang komen voor deze crisissituatie. Dat weten we al jaren lang en nog vallen de verantwoordelijken steil achterover van het verschot als het begint te vriezen. Intriest.

Verdomme toch.


Geen opmerkingen: