maandag 20 februari 2012

Beste studenten, goed bezig!

Gisteren had ik de eer en het genoegen om in de les personeelspsychologie aan de KULeuven een gastcollege te mogen geven over innovaties in de wereld van de testing. Dat is iets wat ik eigenlijk heel graag doe. Dit is een uitgelezen moment om de eigen producten net iets grondiger te bespreken en kritische vragen te stellen bij verschillende evoluties binnen het vakgebied.

Het leuke aan de presentatie gisteren was dat er ook vragen kwamen uit het publiek. Dat is iets wat vroeger (toen ik zelf student of assistent was) slechts heel uitzonderlijk gebeurde. De zeldzame vragensteller was dan ook nog meestel een beetje 'een specialleke' binnen het jaar.

Niet zo gisteren. De vragen die er kwamen uit het publiek waren interessant en onderbouwd, mét de nodige dosis kritische zin. Daarenboven was het niet zo dat ze van één of twee vreemde eenden in de bijt kwamen, maar van verschillende studenten overal in de zaal.

Ik ben er van overtuigd dat veel meer ervaren professionals het zelf niet zouden aandurven om hun hand op te steken in een groep van meer dan 150 mensen om vragen te stellen aan iemand die een presentatie geeft.

Ik was onder de indruk. Goed bezig, beste studenten!
Geen opmerkingen: